Caparol Samtex 7 Lateksa krāsa sienām un griestiem, zīdaini matēta B1 1.25L

Piegādātāja noliktavā
EAN: 5907591935047
Vairāk informācijas
€11.72/gab
€9.38/l

Caparol Samtex 7 Lateksa krāsa sienām un griestiem, zīdaini matēta B1 2.5L

Pieejams uzreiz 17gab
EAN: 5907591935078
Vairāk informācijas
€19.44/gab
€7.78/l

Caparol Samtex 7 Lateksa krāsa sienām un griestiem, zīdaini matēta B1 5L

Pieejams uzreiz 67gab
EAN: 5907591935085
Vairāk informācijas
€32.39/gab
€6.48/l

Caparol Samtex 7 Lateksa krāsa sienām un griestiem, zīdaini matēta B1 15L

Pieejams uzreiz 26gab
EAN: 5907591935061
Vairāk informācijas
€79.56/gab
€5.30/l
Pirkšanas kalkulators rēķina patēriņu: pēc vidēja patēriņa 8 m2/l
Kopā:
11.72

Pasūtījuma saņemšanas veidi:

  • Mūsu veikalā - Bērzaunes iela 12 | BEZMAKSAS
  • Piegāde ar buvserviss.lv transportu no €25.00
  • Piegāde ar manipulatoru no €125.00
Radušies jautājumi par produktu?
Sazinies ar Sandijs Birznieks:

Produkta informācija

Zīmols Caparol
Tilpums 1.25 l
Patēriņš 1 kārt. (m2/l) 8
Gludām, izturīgām virsmām un struktūru izceļošiem krāsojumiem iekšdarbos. Produkts ir piemērots virsmām ar lielu slodzi, piem. skolās, slimnīcās, bērnudārzos, sabiedriskās ēkās, birojos, viesnīcās, restorānos u.t.t. Sevišķi piemērota struktūrtapešu krāsošanai, jo izceļ to struktūru.

Īpašības:

  • Ar ūdeni atšķaidāma, vidi saudzējoša, praktiski bez smakas;
  • Nesatur šķīdinātājus un ar minimālu emisiju;
  • Augsta baltuma pakāpe;
  • Lieliska segtspēja;
  • Difūza;
  • Izturīga pret mājsaimniecībā lietotajiem tīrīšanas līdzekļiem;
  • Viegli uzklājama.
Materiāla bāze: Sintētiskais latekss saskaņā ar DIN 55 945.
Spīduma pakāpe: Matēta.
 
Bīstamības apzīmējumi : H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Drošības prasību apzīmējums : P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 Sargāt no bērniem. Novēršana: P262 Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. P280 Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus. Rīcība: P302 + P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. Bīstamās sastāvdaļas, kuras jānorāda etiķetē: 2-metilizotiazol-3(2H)-ons reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) EUH 210 Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma

 

Vairāk informācijas ražotāja mājaslapā