Distances līgums

Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 10. pantu, pircējam veicot pasūtījumu, izmantojot tālruni, tīmekli, elektroniso pastu, faksu, starp pircēju un pārdevēju tiek slēgts Distances līgums. Ievērojot Latvijas Republikas likumdošanas normas, SIA „Rīgas Būvserviss” saglabā ar pircējiem noslēgtos pirkuma līgumus grāmatvedības kārtošanai nepieciešamajā apjomā.
Šis līgums tiek slēgts starp interneta veikala www.buvserviss.lv īpašnieku SIA „Rīgas Būvserviss” (turpmāk tekstā –  vietne www.buvserviss.lv), vien. reģistrācijas Nr. 40003610025, un Pircēju, kurš veic pirkumu vietnē www.buvserviss.lv. Veicot pasūtījumu vietnē www.buvserviss.lv, Jūs piekrītat, ka esiet iepazinies ar Distances līgumu un piekrītiet šī līguma saturam. Pēc pasūtījuma veikšanas, Jūs esiet noslēdzis ar SIA „Rīgas Būvserviss” Distances līgumu, kas ir saistošs abām pusēm.
 
 
1.     Pasūtījuma veikšana
1.1.   Ar šo līgumu www.buvserviss.lv apņemas piegādāt Pircēja www.buvserviss.lv interneta tirdzniecības vietnē pasūtīto preci, bet Pircējs apņemas pieņemt un apmaksāt pasūtīto preci, atkarībā no izvēlētā piegādes veida.
1.2.   Šī Distances līguma ietvaros preces pasūtīšana notiek ar interneta veikala www.buvserviss.lv palīdzību, aizpildot visus nepieciešamos laukus un nospiežot pogu „Iesniegt pasūtījumu izpildei”.
1.3.   Preces pasūtīšana www.buvserviss.lv uzskatāma par Pircēja oferti piegādātājam slēgt šo Distances līgumu par pasūtītās preces piegādi un par Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto preci par norādīto cenu. Ja pasūtījums būs pareizi noformēts, parādīsies uzraksts, ka pasūtījums ir pieņemts.
1.4.   Pēc pasūtījuma noformēšanas Pircējs saņems automātisko e-pastu ar pasūtījuma veikšanas apstiprinājumu. Kad Pircējs ir saņēmis vietnes www.buvserviss.lv automātisko pasūtījuma apstiprinājumu, uzskatāms, ka www.buvserviss.lv ir pieņēmis Pircēja oferti Distances līgumam un šis Distances līgums uzskatāms par noslēgtu starp Pircēju un www.buvserviss.lv
1.5.   Preču cenas vietnē www.buvserviss.lv ir norādītas ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Piedāvātās cenas ir spēkā norādītajā laika posmā, ja tāds ir norādīts. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā, bet tās ir redzamas pasūtījuma noformēšanas laikā.
1.6.   Veicot pasūtījumu, nepieciešams norādīt tālruņa numuru un e-pasta adresi, lai www.buvserviss.lv klientu apkalpošanas speciālists varētu operatīvi sazināties kā arī nosūtīt preču pavadzīmi-rēķinu u.c. nepieciešamo dokumentāciju.
1.7.   Interneta veikals www.buvserviss.lv patur tiesības neapkalpot pasūtījumu, ja interneta veikala klientu apkalpošanas speciālistiem neizdodas sazināties ar klientu pa viņa norādīto tālruņa numuru vai e-pastu.
1.8.   Pasūtīto preci nepieciešams saņemt trīs darba dienu laikā no brīža, kad www.buvserviss.lv klientu apklalpošanas speciālists ir apstiprinājis, ka pasūtījums sagatavots saņemšanai.
 
2.     Pirkuma apmaksa
2.1.   Par pasūtīto preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu iespējams norēķināties:
2.1.1.      skaidrā naudā - pirkuma apmaksa tiek veikta preces saņemšanas/piegādes brīdī, izsniedzot atbilstošos pirkuma dokumentus.
2.1.2.      apmaksa ar bankas norēķinu karti -apmaksas veids iespējams tikai saņemot preci klientu apkalpošanas centrā Bērzaunes ielā 12, Rīgā. Veiksmīgas autorizācijas gadījumā, saņemsi kartes autorizācijas kvīti un EKA čeku vai preču pavadzīmi-rēķinu, kas kalpo, kā pirkuma apmaksas apstiprinājums.
2.1.3.      izmantojot bankas pārskaitījumu - pēc pasūtījuma galīgās apstiprināšanas, www.buvserviss.lv klientu apkalpošanas speciālists uz pasūtījumā norādīto e-pastu nosūtīs rēķinu vai preču pavadzīmi-rēķinu. Lūdzam veicot apmaksu, norādīt rēķina vai  preču pavadzīmes-rēķina numuru. Preces piegāde tiks veikta tikai pēc pilnas rēķina summas ienākšanas SIA „Rīgas Būvserviss” bankas kontā.
 
3.     Pasūtījuma izpilde
3.1.   Rīgas pilsētas robežās - 1 līdz 2 darba dienu laikā no pasūtījumu apstiprināšanas brīža, ja prece ir noliktavā.
3.2.   Latvijas teritorijā - 1 līdz 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apmaksas saņemšanas bankas norēķinu kontā.
3.3.   Precēm, kuras nav noliktavā, pasūtījuma izpildes termiņš ir no 1 līdz 30 dienām.
 
4.     Preces piegādes neiespējamība
4.1.   Gadījumā, ja Pircēju pasūtītā prece ražotāja noliktavā ir beigusies Pircējs par to nekavējoties tiek brīdināts telefoniski, saņemot zvanu uz Pircēja norādīto telefona nummuru vai rakstiski uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.
4.2.   Šādā gadījumā Pircējam tiks atmaksāta visa viņa veiktā iemaksa, ja Pircējs ir izvēlējies apmaksas veidu „ar pārskaitījumu” un veicis apmaksu, vai pēc Pircēja izvēles tiks piedāvāta ekvivalenta prece par ekvivalentu cenu.
 
5.     Pasūtījuma saņemšana, piegādes veidi un to izmaksas
Pasūtot preci piedāvājam izvēlēties preces saņemšanas veidu: 
5.1.   Bezmaksas – pasūtīto preci saņem klientu apkalpošanas centrā Bērzaunes ielā 12, Rīgā; 
5.2.   Piegāde norādītajā adresē – www.buvserviss.lv transports piegādā pasūtīto preci norādītajā adresē. Preces piegādes laiks un pakalpojuma izmaksas tiek saskaņotas pasūtījuma noformēšanas laikā.
5.3.   Piegāde notiek līdz norādītajai adresei. Ja vajadzīga preču izkraušana un/vai uznešana, Pircējam ir iespēja vienoties ar www.buvserviss.lv autovadītāju-ekspeditoru par vajadzīgo palīdzību uz vietas, kas ir papildus pakalpojums, kas neietilps piegādes maksā. Ieraksti vajadzību pasūtījuma noformēšanas logā „palpildinfo”.
 
6.     Atteikuma tiesības
       6.1. Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita:
               6.1.1. ja tiek sniegts pakalpojums, – no līguma noslēgšanas dienas;
               6.1.2. ja tiek iegādāta prece, – no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs, ir ieguvusi preci valdījumā;
               6.1.3. ja patērētājs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi, – no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs, ir ieguvusi valdījumā                             pēdējo preci;
               6.1.4. ja tiek piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, – no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs, ir ieguvusi valdījumā preces pēdējo                               partiju vai daļu;
               6.1.5. līgumiem par regulāru preču piegādi – no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs, ir ieguvusi valdījumā pirmo preci.
                   Ja termiņa beigas iekrīt valstī „oficiāli” noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).
6.2.   PTAL 12. panta 11. daļa nosaka, ka atsakoties no pirkuma Distances līguma gadījumā "Patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai". Iesakām saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai realizējot atteikuma tiesības saskaņā ar Distances līguma noteikumiem, prece netiktu ārēji mehāniski bojāta
6.3.   Lai vienotos par preces atdošanu atpakaļ, Pircējam ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu vai e-pastu nosūtītu atteikuma veidlapu) SIA „Rīgas Būvserviss” ir jāinformē par lēmumu atteikties no noslēgtā līguma.
6.4.   Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs nosūtīs SIA „Rīgas Būvserviss” pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
6.5.   Atteikuma tiesību izmantošanas sekas Ja jūs atteiksieties no šā līguma, SIA „Rīgas Būvserviss” Pircējam atmaksās visus no Pircēja saņemtos maksājumus bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad SIA „Rīgas Būvserviss” tika informēts par Pircēja lēmumu atteikties no Distances līguma.
6.6.   Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Pircējs izmantoja sākotnējam darījumam, ja vien Pircējs nebūs skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no Pircēja saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa.
6.7.   Ja Pircējs ir pieprasījis sākt pakalpojumu sniegšanu atteikuma termiņa laikā, Pircējam ir jāapmaksā pakalpojuma sniedzējam samērīga summa, kura attiecībā pret pilnu līguma izpildi ir proporcionāla izpildītajai līguma daļai, līdz brīdim, kad Pircējs SIA „Rīgas Būvserviss” paziņoja par atteikšanos no Distances līguma.
6.8.   SIA „Rīgas Būvserviss” var aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad būs saņemtas preces atpakaļ. Līdz ar to SIA „Rīgas Būvserviss” iesaka preci nosūtīt atpakaļ reizē ar paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu.
6.9.   Pircējam preces jānosūta atpakaļ vai jānodod SIA „Rīgas Būvserviss” bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Pircējs SIA „Rīgas Būvserviss” paziņoja savu lēmumu atteikties no Distances līguma. Termiņš būs ievērots, ja Pircējs preces nosūtīs atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.
6.10.SIA „Rīgas Būvserviss” lūdz Pircējus ievērot nosacījumus, ka prece, kas tiks atgriezta nedrīkst būt lietota. Preci var  izmēģināt tikai tiktāl, cik tas nepieciešams, lai iepazītos ar tās tehniskajām īpašībām, preces raksturu un tās darbību tik daudz, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā.
6.11.Ja preci tās īpašību dēļ nevar nosūtīt pa pastu, patērētājs sedz ar preces atpakaļ atdošanu saistītās izmaksas.
6.12.Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.
6.13.Iegādāto preci lietot tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem, atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.
6.14.Atgādinām, ka patērētājiem 24 mēnešu laikā no preces piegādes dienas ir likumā noteikts tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci.
 
 
7.     Garantija
7.1.   Visām vietnē www.www.buvserviss.lv pirktajām precēm ir ražotāja garantija un/vai derīguma termiņš. 
7.2.   Ražotāja noteiktais garantijas termiņš precēm ir atšķirīgs. 
7.3   Gadījumos, kad ražotājs kādai precei būs noteicis garantijas termiņu, kas īsāks par diviem gadiem, patērētājs ir tiesīgs divu gadu laikā no pirkuma brīža iesniegt prasību par preces neatbilstību līguma noteikumiem. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai paredzētājos apstākļos un nolūkā. 
7.4   Juridiskām personām, kas nav Patērētājs, tiek nodrošināts tikai Ražotāja noteiktais garantijas termiņš. 
7.5   Ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja Pircējs var uzrādīt: 
7.51.      pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme); 
7.52.      ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā). 
7.6   Informējam, ka garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem (piemēram, preces aksesuāriem), barošanas elementiem (piemēram, baterijas, akumulatori), piederumiem kuriem ir ierobežots resurss (piemēram, drošinātāji). 
7.7   Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies Pircēju vai lietotāja vainas dēļ un tie ir: 
7.7.1      precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi; 
7.7.2      prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā; 
7.7.3      saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, nepareiziem līdzekļiem kopta prece, ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti, ir pieļauta kukaiņu iekļūšana izstrādājumu iekšienē vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju; 
7.7.4      ja bojājums radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi; 
7.7.5      ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pēdas; 
7.7.6     dabiska elementu nolietojuma gadījumos. 
7.7.7     ja precei ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli (piemēram, kārtridži, toneri u.c.), ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas ir izraisījis šīs preces bojājumus; 
7.7.8      papildus aprīkojumam garantija netiek piemērota - baterijām, austiņām, savienojošiem kabeļiem, lādēšanas ierīcēm, pultīm).
7.7.9    ja preci Pircējs ir izmantojis ražošanas vai profesionāliem mērķiem (gadījumā, ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem); 
7.7.10 gantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas preces transportēšanas rezultātā. 
7.8   Gadījumā, ja prece ir sabojājusies, Pircējum ir šādas iespējas: 
7.81.      dodies uz ražotāja vai izplatītāja garantijas talonā norādīto servisa centru (līdzi ņemot pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu)
7.82.      zvanīt savam www.www.buvserviss.lv klientu apkalpošanas speciālistam, kurš ieteiks labāko risinājumu. 
7.9Gadījumā, kad garantijas apkalpošana nav spēkā, bet Pircējs atsakās no maksas remonta, tad Pircējum ir jāsedz diagnostikas izmaksas, un Pircējs saņem Servisa centra slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem. Ja Pircējs piekrīt maksas remontam, tad diagnostikas izmaksas nav jāsedz. 

    Lejuplādēt distances līgumu

Ir kādi jautājumi? Nosūti mums ziņu.