Sadolin Bindo 3 Dziļi matēta krāsa sienām un griestiem BW 0.9L

Pieejams uzreiz 140gab
€8.26/gab
€9.18/l

Sadolin Bindo 3 Dziļi matēta krāsa sienām un griestiem BW 2.5L

Pieejams uzreiz 85gab
€14.99/gab
€6.00/l

Sadolin Bindo 3 Dziļi matēta krāsa sienām un griestiem BW 4.5L

Pieejams uzreiz 143gab
€27.57/gab
€6.13/l

Sadolin Bindo 3 Dziļi matēta krāsa sienām un griestiem BW 9L

Pieejams uzreiz 127gab
€51.33/gab
€5.70/l

Sadolin Bindo 3 Dziļi matēta krāsa sienām un griestiem BW 15L

Pieejams uzreiz 39gab
€76.10/gab
€5.07/l
Pirkšanas kalkulators rēķina patēriņu: pēc vidēja patēriņa 9 m2/l
Kopā:
8.26

Pasūtījuma saņemšanas veidi:

 • Saņemšana veikalā
  Mūsu veikalā - Bērzaunes iela 12 | BEZMAKSAS Pieejams mūsu veikalā 22. jūl.
 • Piegāde ar buvserviss.lv transportu
  Piegāde ar buvserviss.lv transportu no €25.00 Saņemiet no 22. jūl. līdz 23. jūl.
 • Piegāde ar manipulatoru
  Piegāde ar manipulatoru no €125.00 Saņemiet no 22. jūl. līdz 23. jūl.
Radušies jautājumi par produktu?
Sazinies ar Sandijs Birznieks:

Produkta informācija

Zīmols Sadolin
Tilpums 0.9 l
Patēriņš 1 kārt. (m2/l) 8-10 m2/l
Bāze BW
EAN 4740182478803
Dziļi matēta krāsa griestiem un sienām
 
 • Noslēpj virsmas nepilnības
 • Vienmērīga konsistence, ātri žūst un viegli klājas
 • Ziemeļvalstu sertifikāts “Ziemeļu Gulbis” apliecina atbilstību stingriem vides standartiem
 • Krāsai ir viegla smarža un ļoti zems GOS (gaistošo organisko savienojumu) saturs
 • Var tonēt gaišos toņos
Produkta īpašības:
Viendabīga un bieza emulsijas krāsa griestiem un sienām, kas rada dziļi matētu un nevainojamu virsmas apdari.
Tā viegli klājas un ātri žūst, kas ļauj panākt profesionāla izskata rezultātu bez lielas piepūles. Var tonēt gaišos toņos.
Krāsai Bindo 3 ir viegla smarža un ļoti zems GOS (gaistošo organisko savienojumu) saturs.
Krāsai ir arī piešķirts Ziemeļvalstu sertifikāts “Ziemeļu Gulbis”, kas apliecina atbilstību stingriem vides standartiem.
 
Pielietojums:
Krāsa ir paredzēta dzīvojamo un sabiedrisko telpu griestu un sienu krāsošanai (ja nav nepieciešamas augstas
nodilumizturības prasības). Piemērota jaunām un iepriekš krāsotām apmetuma, betona un špaktelētām, kā arī
ģipškartona plātņu virsmām.
 
2.2. Etiķetes elementi Signālvārds : Bīstamības apzīmējumi : Profilakse : Drošības prasību apzīmējumi Reakcija : Glabāšana : Iznīcināšana : Nav signālvārda. Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību. P262 - Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. P312 - Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja Jums ir slikta pašsajūta. Nav piemērojams. P501 - Atbrīvoties no satura un iepakojuma saskaņā ar vietējiem, reģionāliem, nacionālajiem un starptautiskiem noteikumiem. Marķējuma papildelementi Konteineri, kam jābūt aprīkotiem ar bērniem nepieejamu aizdari Nav piemērojams. Taustāmais bīstamības brīdinājums Nav piemērojams. : : : Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons un reaction mass of: 5-chloro-2-methyl4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Var izraisīt alerģiju. Īpašas prasības iepakojumam 2.3. Citi apdraudējumi Vispārīgi : P102 - Sargāt no bērniem. P101 - Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. XVII pielikums – dažu bīstamu vielu, maisījumu un izstrādājumu ražošanas, tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumi : Nav piemērojams
Vairāk informācijas ražotāja mājaslapā