Sadolin Bindo 7 Klasiski matēta krāsa sienām BW 1L

Pieejams uzreiz 738gab
EAN: 7391306074677
Vairāk informācijas
€9.35/gab
€9.35/l

Sadolin Bindo 7 Klasiski matēta krāsa sienām BW 2.5L

Pieejams uzreiz 185gab
EAN: 7391306074684
Vairāk informācijas
€17.53/gab
€7.01/l

Sadolin Bindo 7 Klasiski matēta krāsa sienām BW 5L

Pieejams uzreiz 378gab
EAN: 7391306106170
Vairāk informācijas
€31.38/gab
€6.28/l

Sadolin Bindo 7 Klasiski matēta krāsa sienām BW 10L

Pieejams uzreiz 500gab
EAN: 7391306074691
Vairāk informācijas
€58.19/gab
€5.82/l

Sadolin Bindo 7 Klasiski matēta krāsa sienām BW 15L

Pieejams uzreiz 101gab
EAN: 4740182475529
Vairāk informācijas
€81.82/gab
€5.45/l
Pirkšanas kalkulators rēķina patēriņu: pēc vidēja patēriņa 9 m2/l
Kopā:
9.35

Pasūtījuma saņemšanas veidi:

  • Mūsu veikalā - Bērzaunes iela 12 | BEZMAKSAS Pieejams mūsu veikalā 2 stundu laikā
  • Piegāde ar buvserviss.lv transportu no €25.00 Saņemiet no 26. apr. līdz 29. apr.
  • Piegāde ar manipulatoru no €125.00 Saņemiet no 26. apr. līdz 29. apr.
Radušies jautājumi par produktu?
Sazinies ar Sandijs Birznieks:

Produkta informācija

Zīmols Sadolin
Tilpums 1 l
Patēriņš 1 kārt. (m2/l) 8-10 m2/l
Klasiski matēta krāsa sienām
  • Viendabīga konsistence, viegli klājas un ātri žūst
  • Ziemeļvalstu sertifikāts “Ziemeļu Gulbis” apliecina atbilstību stingriem vides standartiem
  • Krāsoto virsmu ir viegli kopt un var mazgāt
  • Krāsai ir viegla smarža un ļoti zems GOS (gaistošo organisko savienojumu) saturs
Produkta īpašības:
Viendabīga un bieza emulsijas krāsa sienām, kas rada smalku un klasiski matētu virsmas pārklājumu. Krāsa ļauj
panākt vienmērīgu sienu apdari un piešķir eleganci ikvienai telpai. Tā viegli klājas un ātri žūst, kas ļauj ātri un viegli
realizēt iecerēto projektu, kā arī panākt profesionāla izskata rezultātu bez lielas piepūles. Krāsoto virsmu var mazgāt un viegli kopt. Plaša toņu izvēle.
Krāsai Bindo 7 ir viegla smarža un ļoti zems GOS (gaistošo organisko savienojumu) saturs. Krāsai ir arī piešķirts
Ziemeļvalstu sertifikāts “Ziemeļu Gulbis”, kas apliecina atbilstību stingriem vides standartiem.
 
Pielietojums:
Krāsa ir paredzēta dzīvojamo un sabiedrisko telpu sienu krāsošanai. Piemērota jaunām un iepriekš krāsotām apmetuma, betona un špaktelētām, kā arī ģipškartona plātņu virsmām.
 
2.2. Etiķetes elementi Signālvārds : Bīstamības apzīmējumi : Profilakse : Drošības prasību apzīmējumi Reakcija : Glabāšana : Iznīcināšana : Nav signālvārda. Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību. P262 - Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. P312 - Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja Jums ir slikta pašsajūta. Nav piemērojams. P501 - Atbrīvoties no satura un iepakojuma saskaņā ar vietējiem, reģionāliem, nacionālajiem un starptautiskiem noteikumiem. Marķējuma papildelementi Konteineri, kam jābūt aprīkotiem ar bērniem nepieejamu aizdari Nav piemērojams. Taustāmais bīstamības brīdinājums Nav piemērojams. : : : Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons un reaction mass of: 5-chloro-2-methyl4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Var izraisīt alerģiju. Īpašas prasības iepakojumam 2.3. Citi apdraudējumi Vispārīgi : P102 - Sargāt no bērniem. P101 - Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. XVII pielikums – dažu bīstamu vielu, maisījumu un izstrādājumu ražošanas, tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumi : Nav piemērojams
Vairāk informācijas ražotāja mājaslapā