Izdruka: 05.06.2023. 15:23 no https://www.buvserviss.lv

SIA "RĪGAS BŪVSERVISS"
PVN Reģ.Nr. LV 40003610025
Juridiskā adrese: Pīkola ielā 24, Rīga, LV-1006
Swedbank, HABALV22, Konts NR. LV36HABA0551003588272

INWOOD FIRE C , B klase. Pretuguns aizsargapstrādei

INWOOD Fire  (C-s2,d0)
Антипрен INWOOD Fire используется для обработки пиломатериалов (реек, досок, стропил, брусьев и т.д.) в новых и реконструируемых строениях. Это обеспечивает получение огнестойкой древесины, а также защищает поверхность древесины от воздействия гнили, грибков и насекомых.  Антипрен INWOOD Fire используется для профилактической огнезащитной обработки древесины внутри помещений и в закрытых строительных конструкциях, которые не подвергаются прямому воздействию воды и атмосферных осадков. Механизм действия антипрена INWOOD Fire состоит в том, что  на поверхности древесины образуется пленочное покрытие, которое при воздействии с огнем превращается в слой сухой пены, которая задерживает доступ огня к поверхности древесины. Не токсичен, не содержит полибромистых дифенилэфиров (ПБДЭ). Не снижает прочность древесины и не вызывает коррозию металла.

Patēriņš m2:   = 300ml

Antipirēnu INWOOD Fire B  (B-s1,d0)
Izmanto jaunās un rekonstruējamās būvēs – zāģmateriālu (latas, dēļi, spāres, brusas u.c.) apstrādei, kas nodrošina grūti degošas vai grūti uzliesmojošas koksnes iegūšanu.
Antipirēnu INWOOD Fire B pielieto arī koksnes profilaktiskai pretuguns aizsargapstrādei slēgtās būvkonstrukcijās, kuras nav pakļautas tiešai atmosfēras nokrišņu iedarbībai (iekštelpās).
Antipirēnu INWOOD Fire B var pārklāt ar cita veida pārklājumiem (lakas, krāsas ), lai uzlabotu koka ārējo apdari.
Antipirēna INWOOD Fire B darbības mehānisms - uz koka virsmas veido plēves pārklājumu, kas liesmas iedarbībā pārvēršas sausā putu slānī un kavē liesmu piekļūšanu koksnes virsmai.
Nav toksisks, nesatur polibrominētos difenilēterus (PBDE). Nesamazina koksnes stiprību un neizsauc metāla koroziju.

Uzmanību!
Sargāt no bērniem!

R22 Kaitīgs norijot. R36 Kairina acis. R41 Nopietnu bojājumu draudi acīm. S1/2 Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem. S23 Izvairīties no tvaiku ieelpošanas. S26 Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. S46 Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. S36/37/39 Izmantot piemērotu aizsargapģērbu, aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu. S61 Nepieļaut nokļūšanu vidē.
Ievērot īpašos norādījumus vai izmantot drošības datu lapas. Tukšo iepakojumu nelietot atkārtoti. Izmetiet kā speciālos atkritumus saskaņā ar vietējām un valsts tiesību aktiem. Var realizēt kā cieto atkritumu vai jāsadedzina piemērotā iekārtā saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Aktīvās vielas: Vara bāziskais karbonāts 3.2% CAS 12069-69-1; Tebukanozols 0.07% CAS 107534-96-3 Biocīda inventarizācijas Nr. LV10052011/3460

Att. Nosaukums Ёмкость
(л)
Cena par
(l)
Cena
(EUR)
Preču skaits pirkšanai
INWOOD FIRE E klase, bezkrāsains, iekšdarbiem INWOOD FIRE E klase, bezkrāsains, iekšdarbiem 5 1.72 €
8.61 €
gab
INWOOD FIRE E klase, bezkrāsains, iekšdarbiem INWOOD FIRE E klase, bezkrāsains, iekšdarbiem 10 1.67 €
16.66 €
gab
INWOOD FIRE E klase, bezkrāsains, iekšdarbiem INWOOD FIRE E klase, bezkrāsains, iekšdarbiem 25 1.63 €
40.74 €
gab
INWOOD FIRE E klase, sarkans, iekšdarbiem INWOOD FIRE E klase, sarkans, iekšdarbiem 5 1.8 €
9.01 €
gab
INWOOD FIRE E klase, sarkans, iekšdarbiem INWOOD FIRE E klase, sarkans, iekšdarbiem 10 1.75 €
17.50 €
gab
INWOOD FIRE E klase, sarkans, iekšdarbiem INWOOD FIRE E klase, sarkans, iekšdarbiem 25 1.71 €
42.80 €
gab
Drošības Datu lapa Sertifikāts Ugunsreakciju Klasifikācija Tehniskie Dati