Sadolin Bindo 5 Dziļi matēta krāsa sienām BW 0.9L

Pieejams uzreiz 36gab
EAN: 4740182478056
Vairāk informācijas
€8.95/gab €12.43
€9.94/l

Sadolin Bindo 5 Dziļi matēta krāsa sienām BW 2.5L

Pieejams uzreiz 114gab
EAN: 4740182478070
Vairāk informācijas
€18.23/gab €21.45
€7.29/l

Sadolin Bindo 5 Dziļi matēta krāsa sienām BW 9L

Pieejams uzreiz 80gab
EAN: 4740182478087
Vairāk informācijas
€60.48/gab €71.15
€6.72/l
Pirkšanas kalkulators rēķina patēriņu: pēc vidēja patēriņa 10 m2/l
Kopā:
8.95

Pasūtījuma saņemšanas veidi:

  • Mūsu veikalā - Bērzaunes iela 12 | BEZMAKSAS Pieejams mūsu veikalā 15. apr.
  • Piegāde ar buvserviss.lv transportu no €25.00 Saņemiet no 15. apr. līdz 16. apr.
  • Piegāde ar manipulatoru no €125.00 Saņemiet no 15. apr. līdz 16. apr.
Radušies jautājumi par produktu?
Sazinies ar Sandijs Birznieks:

Produkta informācija

Zīmols Sadolin
Tilpums 0.9 l
Patēriņš 1 kārt. (m2/l) 7-12
Dziļi matēta krāsa sienām
  • Krāsotā virsma iegūst samtainu izskatu, kas piešķir sienām smalku eleganci
  • Viendabīga konsistence, viegli klājas un ātri žūst
  • Ziemeļvalstu sertifikāts “Ziemeļu Gulbis” apliecina atbilstību stingriem vides standartiem
  • Krāsotā virsma ir mazgājama un viegli kopjama
  • Krāsai ir viegla smarža un ļoti zems GOS (gaistošo organisko savienojumu) saturs
Produkta īpašības:
Dziļi matēta, viendabīga un bieza emulsijas krāsa sienām. Krāsotās sienas iegūst samtam līdzīgu izskatu, kas rada
smalkas elegances sajūtu. Krāsa viegli klājas un ātri žūst, kas ļauj panākt profesionāla izskata rezultātu bez lielas
piepūles. Krāsoto virsmu var mazgāt un viegli kopt. Plaša toņu izvēle.
Krāsai Bindo 5 ir viegla smarža un ļoti zems GOS (gaistošo organisko savienojumu) saturs. Krāsai ir piešķirts Ziemeļvalstu sertifikāts “Ziemeļu Gulbis”, kas apliecina atbilstību stingriem vides standartiem.
 
Pielietojums:
Krāsa ir paredzēta dzīvojamo un sabiedrisko telpu sienu krāsošanai. Piemērota jaunām un iepriekš krāsotām apmetuma, betona un špaktelētām, kā arī ģipškartona plātņu virsmām.
 
2.2. Etiķetes elementi Signālvārds : Bīstamības apzīmējumi : Profilakse : Drošības prasību apzīmējumi Reakcija : Glabāšana : Iznīcināšana : Nav signālvārda. Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību. P262 - Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. P312 - Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja Jums ir slikta pašsajūta. Nav piemērojams. P501 - Atbrīvoties no satura un iepakojuma saskaņā ar vietējiem, reģionāliem, nacionālajiem un starptautiskiem noteikumiem. Marķējuma papildelementi Konteineri, kam jābūt aprīkotiem ar bērniem nepieejamu aizdari Nav piemērojams. Taustāmais bīstamības brīdinājums Nav piemērojams. : : : Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons un reaction mass of: 5-chloro-2-methyl4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Var izraisīt alerģiju. Īpašas prasības iepakojumam 2.3. Citi apdraudējumi Vispārīgi : P102 - Sargāt no bērniem. P101 - Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. XVII pielikums – dažu bīstamu vielu, maisījumu un izstrādājumu ražošanas, tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumi : Nav piemērojams