Amello Priedes terpentīns 0.5L

Pieejams uzreiz
EAN: 4743149001328
€6.37/gab
€12.74/l

Amello Priedes terpentīns 1L

Ražotāja noliktavā
EAN: 4743149000239
€11.08/gab
€11.08/l
Kopā:
6.37

Pasūtījuma saņemšanas veidi:

Radušies jautājumi par produktu?
Sazinies ar Sandijs Birznieks:

Produkta informācija

Zīmols Amello
Priedes terpentīnu iegūst no priedes sveķiem, produkts nesatur mākslīgās piedevas. Terpentīns, būdams dabīgs produkts, sadalās vidē ar augsnē esošo mikroorganismu palīdzību. Priedes terpentīns savas lēnās iztvaikošanas dēļ ir vispiemērotākais virsmu apstrādes materiālu šķīdinātājs, jo tas palīdz virsmas apstrādes līdzekļiem dziļi iesūkties virsmā, veidojot vienmērīgu apdares slāni.

Priedes terpentīns :

  • ir piemēerots lineļļas, eļļas krāsas, vaska, darvas un citu produktu uz eļļas bāzes atšķaidīšanai;
  • tiek lietots arī kā tīrāmais līdzeklid traipu izņemšanai un virsmu dezinfekcijai. 

Bīstamības apzīmējumi:H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki H302 Kaitīgs, ja norij H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpvados H312 Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu H315 Kairina ādu H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu H332 Kaitīgs ieelpojot H411 Toksisks ūdens organismiem, ar ilgstošām sekām

Vairāk informācijas ražotāja mājaslapā