Izdruka: 09.12.2022. 03:34 no https://www.buvserviss.lv

SIA "RĪGAS BŪVSERVISS"
PVN Reģ.Nr. LV 40003610025
Juridiskā adrese: Pīkola ielā 24, Rīga, LV-1006
Swedbank, HABALV22, Konts NR. LV36HABA0551003588272

Aizsarglīdzekļi kokam

Lineļļa
Aizsargā koka un betona virsmas.
Lineļļu izmanto:
 • koksnes imprignēšanai;
 • koka izstrādājumu (dārza mēbeles, žogi, koka grīdas, durvis un vārti utt.), konstrukciju (guļbūves) aizsardzībai pret puvi, trupi un citām bioloģiskām sēņu infekcijām;
 • koka virsmu aizsardzībai pret UV starojumu un novecošanu;
 • betona grīdu piesūcināšanai, vienlaicīgi novēršot grīdu putekļošanos un padarot grīdas vizuāli spilgtākas un izturīgākas.

Kalkulators rēķina pēc vidēja patēriņa 7 m2/l (Patēriņš 5-8 m2/l vienā kārtā, atkarībā no virsmas).

Att. Nosaukums Tilpums
(l)
Cena par
(l)
Cena
(EUR)
Iepakojumu skaits pirkšanai
Lineļļa Lineļļa 5 4.55 €
22.76 €
gab
Lineļļa Lineļļa 10 4.45 €
44.51 €
gab
Lineļļa Lineļļa 25 4.39 €
109.82 €
gab
Tehniskie Dati Atbilstības Sertifikāts
Aizsarglīdzekļi kokam

Antiseptiķis INWOOD Eco

 • Izmanto jaunās un rekonstruējamās būvēs iekštelpās un ārdarbos, kā arī saskarsmē ar grunti - zāģmateriālu (latas, dēļi, spāres, brusas u.c.) aizsardzībai un koka izstrādājumu (dārza mēbeles, gājēju celiņi, eiropaletes u.c.) aizsardzībai pret trupi.
 • Ja nepieciešams, apstrādāto koksni var pārklāt ar krāsu vai laku, lai uzlabotu ārējo apdari.
 • Satur vara bāzisko karbonātu, kas nodrošina fiksāciju un neizskalošanos koksnē.
 • Nesamazina koksnes stiprību un neizsauc metāla koroziju.
 • Nesatur hromu, arsēnu un amonjaku.

Patēriņš m2: gatavs šķīdums = 250ml ; koncentrāts ārdarbos = 50ml ; koncentrāts iekšdarbos = 25ml

Antiseptiķis INWOOD Classic

 • Izmanto jaunās un rekonstruējamās būvēs iekštelpās un ārdarbos, kā arī saskarsmē ar grunti – zāģmateriālu aizsardzībai un koka izstrādājumu aizsardzībai pret trupi.
 • Apstrādāto koksni var pārklāt ar krāsu vai laku.
 • Nesamazina koksnes stiprību un neizsauc metāla koroziju.
 • Nesatur hromu, arsēnu un amonjaku.

Patēriņš 3–5 m²/L (gatavs darba šķīdums).
Patēriņš kalkulatorā m2: gatavs šķīdums = 250ml ; koncentrāts = 50ml
Koksnei jābūt sausai. Uzglabāt hermētiskā tarā. Derīguma termiņš 2 gadi no izgatavošanas datuma. Izgatavošanas datumu skatīt uz iepakojuma.

Antipirēns INWOOD Fire

 • Izmanto jaunās un rekonstruējamās būvēs - zāģmateriālu (latas, dēļi, spāres, brusas u.c.) apstrādei, kas nodrošina grūti degošas vai grūti uzliesmojošas koksnes iegūšanu, kā arī aizsargā koksnes virsmu no trupes, sēņu un kukaiņu iedarbības.
 • Pielieto arī koksnes profilaktiskai pretuguns aizsargapstrādei slēgtās būvkonstrukcijās, kuras nav pakļautas tiešai atmosfēras nokrišņu iedarbībai (iekštelpās).
 • Var pārklāt ar cita veida pārklājumiem (lakas, krāsas ), lai uzlabotu koka ārējo apdari.
 • Darbības mehānisms - uz koka virsmas veido plēves pārklājumu, kas liesmas iedarbībā pārvēršas sausā putu slānī un kavē liesmu piekļūšanu koksnes virsmai.
 • Nav toksisks, nesatur polibrominētos difenilēterus (PBDE).
 • Nesamazina koksnes stiprību un neizsauc metāla koroziju.

Patēriņš m2:   = 300ml

Piemēram atšķaidīts gatavs maisījums (1 vienība [1 L] koncentrāta pret 4 vienībām [4 L] ūdens).

Uzmanību!
Sargāt no bērniem!

R22 Kaitīgs norijot. R36 Kairina acis. R41 Nopietnu bojājumu draudi acīm. S1/2 Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem. S23 Izvairīties no tvaiku ieelpošanas. S26 Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. S46 Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. S36/37/39 Izmantot piemērotu aizsargapģērbu, aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu. S61 Nepieļaut nokļūšanu vidē.
Ievērot īpašos norādījumus vai izmantot drošības datu lapas. Tukšo iepakojumu nelietot atkārtoti. Izmetiet kā speciālos atkritumus saskaņā ar vietējām un valsts tiesību aktiem. Var realizēt kā cieto atkritumu vai jāsadedzina piemērotā iekārtā saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Aktīvās vielas: Vara bāziskais karbonāts 3.2% CAS 12069-69-1; Tebukanozols 0.07% CAS 107534-96-3 Biocīda inventarizācijas Nr. LV10052011/3460

Att. Nosaukums Tilpums
(l)
Cena par
(l)
Cena
(EUR)
Iepakojumu skaits pirkšanai
INWOOD ECO koncentrāts - iekšdarbiem (1:9) INWOOD ECO koncentrāts - iekšdarbiem (1:9) 5 4.86 €
24.30 €
gab
INWOOD ECO koncentrāts - ārdarbiem (1:4) INWOOD ECO koncentrāts - ārdarbiem (1:4) 5 4.86 €
24.30 €
gab
INWOOD ECO koncentrāts - iekšdarbiem (1:9) INWOOD ECO koncentrāts - iekšdarbiem (1:9) 10 4.62 €
46.16 €
gab
INWOOD ECO koncentrāts - ārdarbiem (1:4) INWOOD ECO koncentrāts - ārdarbiem (1:4) 10 4.62 €
46.16 €
gab
INWOOD ECO koncentrāts - iekšdarbiem (1:9) INWOOD ECO koncentrāts - iekšdarbiem (1:9) 25 4.39 €
109.67 €
gab
INWOOD ECO koncentrāts - ārdarbiem (1:4) INWOOD ECO koncentrāts - ārdarbiem (1:4) 25 4.39 €
109.67 €
gab
INWOOD CLASSIC bezkrāsains, koncentrāts - iekšdarbiem, ārdarbiem (1:1) INWOOD CLASSIC bezkrāsains, koncentrāts - iekšdarbiem, ārdarbiem (1:1) 5 1.37 €
6.84 €
gab
INWOOD CLASSIC bezkrāsains, koncentrāts - iekšdarbiem, ārdarbiem (1:1) INWOOD CLASSIC bezkrāsains, koncentrāts - iekšdarbiem, ārdarbiem (1:1) 10 1.23 €
12.33 €
gab
INWOOD CLASSIC bezkrāsains, koncentrāts - iekšdarbiem, ārdarbiem (1:1) INWOOD CLASSIC bezkrāsains, koncentrāts - iekšdarbiem, ārdarbiem (1:1) 25 1.23 €
30.81 €
gab
INWOOD CLASSIC brūns, koncentrāts - iekšdarbiem, ārdarbiem (1:1) INWOOD CLASSIC brūns, koncentrāts - iekšdarbiem, ārdarbiem (1:1) 5 1.44 €
7.20 €
gab
INWOOD CLASSIC brūns, koncentrāts - iekšdarbiem, ārdarbiem (1:1) INWOOD CLASSIC brūns, koncentrāts - iekšdarbiem, ārdarbiem (1:1) 10 1.3 €
12.97 €
gab
INWOOD CLASSIC brūns, koncentrāts - iekšdarbiem, ārdarbiem (1:1) INWOOD CLASSIC brūns, koncentrāts - iekšdarbiem, ārdarbiem (1:1) 25 1.23 €
30.81 €
gab
INWOOD CLASSIC zaļš, koncentrāts - iekšdarbiem, ārdarbiem (1:1) INWOOD CLASSIC zaļš, koncentrāts - iekšdarbiem, ārdarbiem (1:1) 5 1.44 €
7.20 €
gab
INWOOD CLASSIC zaļš, koncentrāts - iekšdarbiem, ārdarbiem (1:1) INWOOD CLASSIC zaļš, koncentrāts - iekšdarbiem, ārdarbiem (1:1) 10 1.3 €
12.97 €
gab
INWOOD CLASSIC zaļš, koncentrāts - iekšdarbiem, ārdarbiem (1:1) INWOOD CLASSIC zaļš, koncentrāts - iekšdarbiem, ārdarbiem (1:1) 25 1.23 €
30.81 €
gab
inwood_eco.pdf inwood_eco_sertifikats.pdf inwood_classic.pdf inwood_classic_sertifikats.pdf inwood_classic_sertifikats-1.pdf
Pretuguns aizsargapstrādei INWOOD FIRE C , B-s1 klase

INWOOD Fire B

Antipirēns INWOOD Fire  (C-s1,d0)

 • Izmanto jaunās un rekonstruējamās būvēs - zāģmateriālu (latas, dēļi, spāres, brusas u.c.) apstrādei, kas nodrošina grūti degošas vai grūti uzliesmojošas koksnes iegūšanu, kā arī aizsargā koksnes virsmu no trupes, sēņu un kukaiņu iedarbības.
 • Pielieto arī koksnes profilaktiskai pretuguns aizsargapstrādei slēgtās būvkonstrukcijās, kuras nav pakļautas tiešai atmosfēras nokrišņu iedarbībai (iekštelpās).
 • Var pārklāt ar cita veida pārklājumiem (lakas, krāsas ), lai uzlabotu koka ārējo apdari.
 • Darbības mehānisms - uz koka virsmas veido plēves pārklājumu, kas liesmas iedarbībā pārvēršas sausā putu slānī un kavē liesmu piekļūšanu koksnes virsmai.
 • Nav toksisks, nesatur polibrominētos difenilēterus (PBDE).
 • Nesamazina koksnes stiprību un neizsauc metāla koroziju.

Patēriņš m2:   = 150 - 180ml     ( Kalkulators patēriņu rēķina 165ml/m2 )

Antipirēnu INWOOD Fire B 
(B-s1,d0)
Izmanto jaunās un rekonstruējamās būvēs – zāģmateriālu (latas, dēļi, spāres, brusas u.c.) apstrādei, kas nodrošina grūti degošas vai grūti uzliesmojošas koksnes iegūšanu.
Antipirēnu INWOOD Fire B pielieto arī koksnes profilaktiskai pretuguns aizsargapstrādei slēgtās būvkonstrukcijās, kuras nav pakļautas tiešai atmosfēras nokrišņu iedarbībai (iekštelpās).
Antipirēnu INWOOD Fire B var pārklāt ar cita veida pārklājumiem (lakas, krāsas ), lai uzlabotu koka ārējo apdari.
Antipirēna INWOOD Fire B darbības mehānisms - uz koka virsmas veido plēves pārklājumu, kas liesmas iedarbībā pārvēršas sausā putu slānī un kavē liesmu piekļūšanu koksnes virsmai.
Nav toksisks, nesatur polibrominētos difenilēterus (PBDE). Nesamazina koksnes stiprību un neizsauc metāla koroziju.

Uzmanību!
Sargāt no bērniem!

R22 Kaitīgs norijot. R36 Kairina acis. R41 Nopietnu bojājumu draudi acīm. S1/2 Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem. S23 Izvairīties no tvaiku ieelpošanas. S26 Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. S46 Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. S36/37/39 Izmantot piemērotu aizsargapģērbu, aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu. S61 Nepieļaut nokļūšanu vidē.
Ievērot īpašos norādījumus vai izmantot drošības datu lapas. Tukšo iepakojumu nelietot atkārtoti. Izmetiet kā speciālos atkritumus saskaņā ar vietējām un valsts tiesību aktiem. Var realizēt kā cieto atkritumu vai jāsadedzina piemērotā iekārtā saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Aktīvās vielas: Vara bāziskais karbonāts 3.2% CAS 12069-69-1; Tebukanozols 0.07% CAS 107534-96-3 Biocīda inventarizācijas Nr. LV10052011/3460

Att. Nosaukums Tilpums
(l)
Cena par
(l)
Cena
(EUR)
Iepakojumu skaits pirkšanai
INWOOD FIRE C klase, bezkrāsains, iekšdarbiem INWOOD FIRE C klase, bezkrāsains, iekšdarbiem 5 1.32 €
6.62 €
gab
INWOOD FIRE C klase, bezkrāsains, iekšdarbiem INWOOD FIRE C klase, bezkrāsains, iekšdarbiem 10 1.28 €
12.82 €
gab
INWOOD FIRE C klase, bezkrāsains, iekšdarbiem INWOOD FIRE C klase, bezkrāsains, iekšdarbiem 25 1.25 €
31.34 €
gab
INWOOD FIRE C klase, sarkans, iekšdarbiem INWOOD FIRE C klase, sarkans, iekšdarbiem 5 1.39 €
6.93 €
gab
INWOOD FIRE C klase, sarkans, iekšdarbiem INWOOD FIRE C klase, sarkans, iekšdarbiem 10 1.35 €
13.46 €
gab
INWOOD FIRE C klase, sarkans, iekšdarbiem INWOOD FIRE C klase, sarkans, iekšdarbiem 25 1.32 €
32.92 €
gab
INWOOD FIRE B s1 klase, bezkrāsains, iekšdarbiem INWOOD FIRE B s1 klase, bezkrāsains, iekšdarbiem 5 2.41 €
12.07 €
gab
INWOOD FIRE B s1 klase, bezkrāsains, iekšdarbiem INWOOD FIRE B s1 klase, bezkrāsains, iekšdarbiem 10 2.3 €
23.03 €
gab
INWOOD FIRE B s1 klase, bezkrāsains, iekšdarbiem INWOOD FIRE B s1 klase, bezkrāsains, iekšdarbiem 25 2.19 €
54.66 €
gab
INWOOD FIRE B s1 klase, sarkans, iekšdarbiem INWOOD FIRE B s1 klase, sarkans, iekšdarbiem 5 2.49 €
12.46 €
gab
INWOOD FIRE B s1 klase, sarkans, iekšdarbiem INWOOD FIRE B s1 klase, sarkans, iekšdarbiem 10 2.37 €
23.73 €
gab
INWOOD FIRE B s1 klase, sarkans, iekšdarbiem INWOOD FIRE B s1 klase, sarkans, iekšdarbiem 25 2.25 €
56.37 €
gab
inwood_fire__antipirēns_.pdf inwood_fire_b_sertifikats.pdf ugunsreakciju_klasifikacija.PDF
Cena no līdz