Sadolin Bindo 7 BW Lateksa krāsa sienām, matēta 1L

Pieejams uzreiz 185gab
EAN: 7391306074677
Vairāk informācijas
€9.96/gab
€9.96/l

Sadolin Bindo 7 BW Lateksa krāsa sienām, matēta 2.5L

Pieejams uzreiz 154gab
EAN: 7391306074684
Vairāk informācijas
€18.70/gab
€7.48/l

Sadolin Bindo 7 BW Lateksa krāsa sienām, matēta 5L

Pieejams uzreiz 177gab
EAN: 7391306106170
Vairāk informācijas
€33.47/gab
€6.69/l

Sadolin Bindo 7 BW Lateksa krāsa sienām, matēta 10L

Pieejams uzreiz 114gab
EAN: 7391306074691
Vairāk informācijas
€53.55/gab
€5.36/l

Sadolin Bindo 7 BW Lateksa krāsa sienām, matēta 20L

Pieejams uzreiz 22gab
EAN: 7391306079504
Vairāk informācijas
€102.64/gab
€5.13/l
Pirkšanas kalkulators rēķina patēriņu: pēc vidēja patēriņa 9 m2/l
Kopā:
9.96

Pasūtījuma saņemšanas veidi:

  • Mūsu veikalā - Bērzaunes iela 12 | BEZMAKSAS Pieejams mūsu veikalā 2 stundu laikā
  • Piegāde ar buvserviss.lv transportu no €25.00 Saņemiet no 26. febr. līdz 27. febr.
  • Piegāde ar manipulatoru no €125.00 Saņemiet no 26. febr. līdz 27. febr.
Radušies jautājumi par produktu?
Sazinies ar Sandijs Birznieks:

Produkta informācija

Zīmols Sadolin
Tilpums 1 l
Patēriņš 1 kārt. (m2/l) 8-10 m2/l
Matēta lateksa krāsa iekšējās apdares darbiem. Uz virsmas viegli uzklājama krāsa iekšdarbiem, piemīt laba segtspēja. Krāsoto virsmu var mazgāt (2. mitrās tīrīšanas izturības klase). Krāsa atbilst Eiropas Savienības ekomarķējuma prasībām.
Krāsa:
  • nepil un ātri žūst.
  • nesatur organiskos šķīdinātājus, tai faktiski nav nekādas smaržas. 
  • ir tonējama plašā krāsu gammā.
  • ir piemērota jaunas un iepriekš krāsotas apmetuma, betona, vieglbetona, ķieģeļu, ģipša plātņu, koka ēveļskaidu un kokšķiedras plātņu un stiklšķiedras tapešu virsmas krāsošanai.
  • ir akceptētā Zviedrijas astmas un alerģijas savienībā.
  • ietilpst stiklšķiedras tapešu virsmas krāsošanas sistēmā, kas ieguvusi augstāko ugunsdrošības kategoriju.

Pielietojuma apraksts

Uz iepriekš neapstrādātas virsmas jāuzklāj 2 kārtas, uz iepriekš nogruntētas vai krāsotas virsmas – 1-2 kārtas. Krāsa “Bindo 7” ir gatava lietošanai. Pirms lietošanas krāsa rūpīgi jāsamaisa. Klājot pirmo kārtu, vajadzības gadījumā krāsu var atšķaidīt ar tīru ūdeni (līdz 10 % no tilpuma), beigu kārtai lietojama neatšķaidīta krāsa. Pirms nākamās kārtas uzklāšanas virsmai jāļauj labi nožūt. Lielas virsmas jākrāso bez apstājas; pārtraukumi ir pieļaujami tikai stūros. Strādājot jāpaņem daudz krāsas, lai virsma ilgāku laiku būtu mitra un to varētu apstrādāt. Griesti jākrāso gaismas krišanas virzienā, tas ir, izlīdzinošie triepieni jāveic, sākot no loga. Krāsojot sienas, krāsa vispirms jāuzklāj krusteniski, pēc tam virsma jāizlīdzina ar veltnīti, to virzot uz augšu un uz leju. Pēdējā krāsošana ar veltnīti katrā krāsošanas segmentā jāveic visā sienas virsmas laukumā vienā un tajā pašā virzienā. Parastos apstākļos lateksa krāsas plēve galīgo izturību iegūst 3-4 nedēļu laikā pēc krāsošanas, tāpēc pirms šī laika jāizvairās no virsmas intensīvas tīrīšanas. Darbarīki: ota, veltnītis, smidzinātājs.

2.2. Etiķetes elementi Signālvārds : Bīstamības apzīmējumi : Profilakse : Drošības prasību apzīmējumi Reakcija : Glabāšana : Iznīcināšana : Nav signālvārda. Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību. P262 - Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. P312 - Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja Jums ir slikta pašsajūta. Nav piemērojams. P501 - Atbrīvoties no satura un iepakojuma saskaņā ar vietējiem, reģionāliem, nacionālajiem un starptautiskiem noteikumiem. Marķējuma papildelementi Konteineri, kam jābūt aprīkotiem ar bērniem nepieejamu aizdari Nav piemērojams. Taustāmais bīstamības brīdinājums Nav piemērojams. : : : Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons un reaction mass of: 5-chloro-2-methyl4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Var izraisīt alerģiju. Īpašas prasības iepakojumam 2.3. Citi apdraudējumi Vispārīgi : P102 - Sargāt no bērniem. P101 - Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. XVII pielikums – dažu bīstamu vielu, maisījumu un izstrādājumu ražošanas, tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumi : Nav piemērojams

Vairāk informācijas ražotāja mājaslapā