KNAUF Super Finish готовая к употреблению шпатлевка 5.4кг

Pieejams uzreiz
EAN: 5901793357959
€10.10/gab
€1.87/кг

KNAUF Super Finish готовая к употреблению шпатлевка 20кг

Pieejams uzreiz
EAN: 4750614007266
€18.55/gab €19.99
€0.93/кг
Kopā:
10.10

Pasūtījuma saņemšanas veidi:

Radušies jautājumi par produktu?

Produkta informācija

Бренд Knauf
Вес 5.4 кг
На поддоне 120 шт
Lietošanai gatava špakteļmasa.
  • Viegli uzklājama un izlīdzināma, laba slīdamība un saķere ar pamatni, viegli slīpējama un apstrādājama.
  • Dolomīta pulvera un vinila saistvielu lietošanai gatava špaktele ar speciālām piedevām īpaši gludu un līdzenu virsmu iegūšanai.
  • Izstrādājama ar rokām un mehāniskās izstrādes iekārtās (piem. ar Airless).
  • Ļoti zema GOS (gaistošo savienojumu) emisija, kas nozīmē, ka špaktele nekaitē veselībai strādājot ar to darba laikā un vēlāk ekspluatējot to.
Bīstamības apzināšana:Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008: GHS piktogrammas: Nav nepieciešamas. Signālvārds: Nav nepieciešams. Bīstamības apzīmējumi: Nav nepieciešami. Papildus bīstamības apzīmējumi: Nav nepieciešami. Drošības prasību apzīmējumi: Vispārējie: Nav nepieciešami. Profilakse: Nav nepieciešami. Reakcija: Nav nepieciešami. Glabāšana: Nav nepieciešami. Iznīcināšana: Nav nepieciešami. Sastāvā esošu vielu identitāte: Nav piemērojams. Papildus marķējums: EUH208 Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu; reakcijas masu: 5-hlor-2-metil- 2H-izotiazol-3-ons; 2-metil- 2H-izotiazol3-ons (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju. EUH 210 Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma

 

Более подробная информация на сайте производителя